doręczenie-zastępcze

Kiedy mamy do czynienia z doręczeniem zastępczym?

Wielu osobom wydaje się, że uchylanie się od odebrania pisma sądowego sprawia, że sprawa nie zostanie wszczęta. W Kodeksie postępowania cywilnego znajdują się odpowiednie zapisy regulujące tego typu sytuacje. Jednym z nich jest tzw. doręczenie zastępcze. Czym jest ten typ doręczenia i kiedy się go stosuje? Trzy drogi doręczenia pisma sądowego Uczestnicy procesu mogą otrzymać […]

etapy-postepowania-karnego

Jakie są etapy postępowania karnego?

Zawiadomienie o przestępstwie lub otrzymanie informacji o jego popełnieniu w inny sposób jest momentem rozpoczynającym postępowanie karne – złożony proces, mający na celu rozstrzygnięcie, czy faktycznie doszło do przestępstwa, a następnie wskazanie jego sprawcy i wyciągnięcie wobec niego prawnych konsekwencji. Pamiętajmy, że co do zasady każdy z nas zobowiązany jest do zawiadomienia policji lub prokuratury […]

Jak podzielić działkę rolną z ustalonymi warunkami zabudowy?

Działki rolne cieszą się powodzeniem wśród inwestorów. Często są usytuowane w atrakcyjnych lokalizacjach, a ich ceny są niższe niż w przypadku terenów budowlanych. Należy jednak uzyskać odpowiednie pozwolenia na to, aby móc wybudować na niej dom. Obszary rolne i leśne Podział nieruchomości, na której chcemy postawić budynek, regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Przeważnie […]

Wymiana udziałów w spółce

Wymiana udziałów w spółce – co warto wiedzieć?

Za wymianę udziałów w spółce uważa się taką transakcję, w której jedna spółka nabywa udziały innej spółki w zamian za swoje własne. W ten sposób spółka może zwiększyć dotychczasową liczbę głosów podczas głosowania, osiągając większość bezwzględną (połowa plus jeden ze wszystkich oddanych głosów) albo powyżej tej wartości. Wnoszone udziały są traktowane jako aport, czyli wartość […]