Koronawirus. Ograniczenia w działalności gospodarczej wynikające z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego.

Ostatnie kilka tygodni, w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 zwanego koronawirusem, to czas niezwykle trudny, będący poważnym sprawdzianem społecznej odpowiedzialności i solidarności. Rozprzestrzenianie się koronawirusa wymusza wdrażanie przez poszczególne państwa środków, instytucji i rozwiązań mających na celu możliwie jak najefektywniejsze wyhamowanie wzrostu liczby zarażonych. Rozwiązania prawne muszą dotrzymać kroku dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Stan zagrożenia epidemicznego. Co oznacza dla przedsiębiorców?

Minister Zdrowia korzystając ze swoich ustawowych uprawnień, rozporządzeniem z dnia 13 marca 2020 r. ogłosił na terenie Polski stan zagrożenia epidemicznego w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania w związku z zakażeniami koronawirusem (wirusem SARS-CoV-2). Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna wprowadzona w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii, w celu podjęcia określonych działań zapobiegawczych. Działania zapobiegawcze mogą przybierać rozmaitą postać, w tym również mogą ograniczać swobodę wykonywania pewnych rodzajów działalności gospodarczej. W powołanym wyżej rozporządzeniu sięgnięto właśnie po takie środki walki z rozprzestrzenianiem się epidemii, skutkujące zasadniczymi, czasowymi ograniczeniami w możliwości wykonywania pewnych rodzajów działalności gospodarczej.

Ograniczenia wykonywania niektórych rodzajów działalności w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Na mocy ustanowionych przepisów wprowadzono ograniczenie, tj. całkowity zakaz prowadzenia działalności restauracyjnej oraz innej działalności gastronomicznej związanej z przygotowywaniem i podawaniem posiłków oraz napojów na miejscu w lokalu. Możliwe jest przy tym prowadzenie działalności gastronomicznej ograniczającej się do przygotowywania i podawania posiłków na wynos lub w dostawie. Przedmiotowy zakaz nie obejmie na przykład właścicieli foodtrucków czy miejsc streetfoodowych, które podają jedzenie z okienka, nie dając możliwości zjedzenia przy stoliku w ich lokalu. Wprowadzone ograniczenia umożliwiają również restauracjom serwowanie posiłków wyłącznie na wynos. Co ciekawe, zakaz nie obejmuje Warsu jako działalności gastronomicznej, prowadzonej w środkach transportu. Objęte zakazem są natomiast lokale serwujące napoje, takie jak puby, kawiarnie czy wine bary.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusem obowiązuje zakaz prowadzenia działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce. 

Ograniczenia napotkają przedsiębiorcy zajmujący się organizacją imprez o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, a ponadto kina i kluby filmowe.

Przez czas trwania okresu zagrożenia epidemicznego obowiązuje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness. Obowiązuje ponadto czasowe ograniczenie działalności związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych.

Zakazem objęto również działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania. To działalność o dalece mniej sformalizowanym charakterze niż funkcjonowanie hotelu lub pensjonatu. Dotyczy to zatem tych przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności oferują pokoje gościnne, na przykład w formie popularnego bed&breakfast, nie prowadzą natomiast obiektów hotelowych, których przedmiotowy zakaz nie dotyczy.

Zakaz ten może również dotyczyć miejsc noclegowych wynajmowanych za pośrednictwem platformy Airbnb, jeżeli ich właściciele czynią to w formule prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania. Zastrzegamy, że w odniesieniu do obiektów wynajmowanych za pośrednictwem Airbnb konieczna jest indywidualna ocena stanu faktycznego i prawnego celem określenia, czy obiekty te mogą być w dalszym ciągu udostępniane, pomimo wprowadzonego zakazu.

Ograniczenia w handlu w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadza zakazy w prowadzeniu działalności handlowej przez najemców lokali handlowych, w tak zwanych wielkopowierzchniowych centrach handlowych (powyżej 2 tysięcy metrów kwadratowych). Ustawodawca w treści przepisów posługuje się wprost pojęciem najemcy. Tym samym, poruszając się w płaszczyźnie wyłącznie ścisłego, językowego rozumienia przepisu należałoby przyjąć, iż zakaz dotyczy najemcy, nie zaś już właściciela lokalu w galerii handlowej. Tym niemniej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego zakazana jest działalność gospodarcza polegająca na handlu – w galeriach handlowych – tekstyliami, odzieżą, obuwiem i wyrobami skórzanymi, meblami i oświetleniem, sprzętem RTV i AGD oraz artykułami piśmienniczymi i księgarskimi. Działalność z wymienionych dziedzin musi być działalnością przeważającą, w związku z czym zakaz ten nie dotyka hipermarketów. Z uwagi na to, że ograniczenie dotyczy wyłącznie galerii handlowych, nie obowiązuje ono przedsiębiorców posiadających lokale położone poza wielkopowierzchniowymi centrami handlowymi.

Ponadto najemcy lokali w wielkopowierzchniowych centach handlowych nie mogą prowadzić działalności gastronomicznej i rozrywkowej. 

Zakaz wywozu lub sprzedaży określonych towarów w związku z epidemią koronawirusa.

Warto wspomnieć również o tym, że przepisy rozporządzenia wprowadzają ponad to, o czym była mowa wyżej, ograniczenia lub zakaz obrotu określonych przedmiotów. Z przyczyn oczywistych zakazany jest wywóz lub sprzedaż poza terytorium Polski respiratorów i kardiomonitorów. 

Co natomiast może być już mniej oczywiste, przedsiębiorca, który zamierza wywieźć lub sprzedać poza Polskę gogle ochronne, maseczki chirurgiczne, ochraniacze na buty (obuwie), rękawiczki lateksowe, rękawiczki nitrylowe, środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń, kombinezony typu TYVEK lub maski typu FFP2/FFP3 ma obowiązek o tym zamiarze powiadomić wojewodę właściwego ze względu na miejsce siedziby bądź miejsce zamieszkania tego przedsiębiorcy.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *