Zmiana w zespole Kancelarii

Przed nami nowe wyzwania, ekscytujące zmiany i znacząca reorganizacja działalności Kancelarii! Zmienia się skład zespołu, który dotychczas tworzył z nami adwokat Maciej Szkutnik. Maciejowi dziękujemy za udaną współpracę, która choć dobiegła końca, to pozostawia nas z poczuciem, że te 5 lat było czasem intensywnej i efektywnej pracy mającej na celu stworzenie firmy prawniczej, która odpowie […]

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – treść i wymogi formalne

W tym artykule pragniemy przybliżyć zagadnienie związane z wnioskiem, jaki składany jest do sądu przez konsumenta chcącego poddać się postępowaniu upadłościowemu zmierzającemu do jego oddłużenia. Kwestia ta może z pozoru wydawać się oczywista, szczególnie w sytuacji kiedy wniosek sporządzany jest poprzez wypełnienie udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości wzoru formularza. Należy jednak pamiętać, że wniosek o ogłoszenie […]

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką w trybie uproszczonym?

Ostatnia nowelizacja prawa upadłościowego przyniosła zasadnicze zmiany w sposobie przeprowadzania tzw. „upadłości konsumenckiej”. Zmiany objęły kwestie tak fundamentalne jak m.in.: sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości, krąg podmiotów, które mogą dochodzić ogłoszenia upadłości konsumenckiej, rola sądu w całej procedurze czy przesłanki rzutujące na uwzględnienie lub oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości. W tym kontekście niezbędne jest podkreślenie, […]

Koronawirus. Ograniczenia w działalności gospodarczej wynikające z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego.

Ostatnie kilka tygodni, w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 zwanego koronawirusem, to czas niezwykle trudny, będący poważnym sprawdzianem społecznej odpowiedzialności i solidarności. Rozprzestrzenianie się koronawirusa wymusza wdrażanie przez poszczególne państwa środków, instytucji i rozwiązań mających na celu możliwie jak najefektywniejsze wyhamowanie wzrostu liczby zarażonych. Rozwiązania prawne muszą dotrzymać kroku dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Stan zagrożenia epidemicznego. […]

prokura-laczna

Co to jest prokura łączna?

Jednym z zagadnień z otoczenia prawnego przedsiębiorców jest pojęcie prokury. Choć wyróżniamy trzy rodzaje prokury, dziś zajmiemy się charakterystyką prokury łącznej, z uwzględnieniem niedawnych zmian w prawie, które regulują pewne niejasne kwestie i wprowadzają nowe definicje.  Prokura, czyli pełnomocnictwo Samo pojęcie prokury oznacza pełnomocnictwo, jakiego przedsiębiorca udziela osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. […]

Co to jest FIDIC?

FIDIC to międzynarodowa organizacja zajmująca się popularyzacją dobrych praktyk i ujednolicaniem standardów w branżach związanych z technologią. Została założona w 1913 roku przez specjalistów z Francji, Belgii i Szwajcarii. Obecnie działa na skalę ogólnoświatową, zajmując się doradztwem w dziedzinie inżynierii. Kim są członkowie FIDIC? Organizację tworzą niezależni inżynierowie, którzy odgrywają rolę konsultantów. Obecnie związek zrzesza […]

doręczenie-zastępcze

Kiedy mamy do czynienia z doręczeniem zastępczym?

Wielu osobom wydaje się, że uchylanie się od odebrania pisma sądowego sprawia, że sprawa nie zostanie wszczęta. W Kodeksie postępowania cywilnego znajdują się odpowiednie zapisy regulujące tego typu sytuacje. Jednym z nich jest tzw. doręczenie zastępcze. Czym jest ten typ doręczenia i kiedy się go stosuje? Trzy drogi doręczenia pisma sądowego Uczestnicy procesu mogą otrzymać […]

Od kiedy należą się odsetki od zachowku?

Kontynuując tematykę związaną z prawem spadkowym, w niniejszym wpisie skupiamy się na problemie związanym z odsetkami za opóźnienie w zapłacie zachowku, a dokładnie na wskazaniu chwili, od której osoba uprawniona do otrzymania zachowku może zacząć je naliczać. Szerzej o samym zachowku pisaliśmy tutaj: https://adwokat-krakow.com/2019/12/14/darowizna-za-zycia-spadkodawcy-a-prawo-do-zachowku/ Swego czasu w orzecznictwie sądowym panował utrwalony pogląd, że odsetki od […]

Darowizna za życia spadkodawcy, a prawo do zachowku

Na przestrzeni ostatnich tygodni w adresowanej do Państwa serii artykułów staraliśmy się przybliżyć zagadnienia dotyczące prawa spadkowego, jego reguł, zasad i procedur. W dzisiejszym wpisie powiększamy ten katalog o artykuł poświęcony tematowi z jednej strony złożonemu prawniczo, a z drugiej wzbudzającemu bardzo często wiele emocji i kontrowersji. Chodzi mianowicie o prawo do zachowku. Intencją ustawodawcy […]

Zrzeczenie się spadku za życia spadkodawcy

W polskim prawie spadkowym co do zasady obowiązuje zakaz zawierania umów o spadek po osobie żyjącej. Oznacza to, że osoba po której w przyszłości ma nastąpić dziedziczenie nie może sporządzić umowy dotyczącej spadku po sobie (zarówno nabytego poprzez dziedziczenie ustawowe jak i testamentowe) z potencjalnymi spadkobiercami. Spadkodawca może zadecydować o losie swojego majątku po śmierci […]