KANCELARIA ADWOKACKA

Jesteśmy butikową kancelarią adwokacką ukierunkowaną na świadczenie usług prawnych zarówno dla pojedynczych jednostek, jak i wysoce rozwiniętych podmiotów. Asystujemy, doradzamy i działamy w imieniu osób fizycznych dochodzących swoich praw, kreatywnych jednostek pragnących podzielić się ze światem swoją wizją oraz firm szukających nowych rozwiązań i dróg rozwoju. Dzięki wsparciu, jakie oferujemy, nasi Klienci mogą się skupić na tym, na czym znają się najlepiej. Wierzymy, że prawo ma stanowić narzędzie wzmacniające pozycję naszych Klientów, a nie problem spędzający im sen z powiek. Dlatego wybór dobrego adwokata to dla nich kluczowa decyzja, w której podjęciu pomagamy.

OFERTA

Celem przyświecającym założeniu naszej kancelarii adwokackiej w Krakowie było oferowanie profesjonalnej asysty prawnej umożliwiającej naszym Klientom ciągły rozwój i pewność w każdej sytuacji. Obserwując nieustanne zmiany na szeroko rozumianej płaszczyźnie prawa i ich odzwierciedlenie w otaczającej nas rzeczywistości, zrozumieliśmy, że zwykła kancelaria to za mało. Aby móc w pełni odpowiedzieć na oczekiwania i wymagania stawiane przez naszych Klientów, potrzeba czegoś więcej. Dlatego nasz zespół to nie tylko wykwalifikowani specjaliści, ale i osoby empatyczne, pełne zrozumienia dla każdej sprawy, którą prowadzą. Dobry adwokat to ktoś, komu zależy na dobru każdego Klienta, z którym podpisuje umowę i który w każdej sytuacji zawodowej daje z siebie 100% zaangażowania. Stąd tak liczne sukcesy na koncie naszej kancelarii.

PROCES

Do grona naszych Klientów zaliczają się zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby fizyczne, które stanęły przed wyzwaniem uczestniczenia w procesie. Niezależnie od tego, czy jest to argumentowanie swojego stanowiska przed sądem cywilnym, konieczność obrony przed sądem karnym czy procedura z udziałem organów administracji publicznej, nasza kancelaria adwokacka oferuje merytoryczne wsparcie i prawną asystę przez cały czas jego trwania. Jeśli mieszkają Państwo w Krakowie lub okolicy i potrzebują prawnika specjalizującego się w którejś z poniższych dziedzin, zapraszamy do kontaktu. Nasza działalność nie ogranicza się wyłącznie do terenu Krakwa i okolic. Obsługujemy klientów z całego kraju, jak również z zagranicy.

Nasz zespół posiada doświadczenie i sukcesy w prowadzeniu procesów przed sądami cywilnymi, szczególnie na płaszczyźnie dochodzenia należności, realizacji kontraktów, obrony przed bezzasadnymi roszczeniami czy uzyskania należytego odszkodowania. Uczestniczymy w postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, pomagając naszym Klientom zmagać się z trudami rozwodu, dochodzenia roszczeń alimentacyjnych oraz egzekucji kontaktów z małoletnimi dziećmi.

Podejmujemy się obrony Klientów w toku postępowań karnych, nie wyłączając płaszczyzny gospodarczej oraz skarbowej z tymi postępowaniami związanej. Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów w sprawach karnych, zarówno przed sądami powszechnymi, jak i wojskowymi. Dobry prawnik cechuje się elastycznością i doskonałym przygotowaniem niezależnie od miejsca na sali sądowej, dlatego nie jest nam również obce występowanie po drugiej stronie barykady w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

Prowadzenie spraw administracyjnych stanowi jedną ze specjalizacji naszej Kancelarii. Zapewniamy reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej, jak również na etapie postępowania sądowoadministracyjnego – przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

POSTĘPOWANIE KARNE

W ramach prowadzonej praktyki z zakresu prawa karnego zajmujemy się obroną naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania. Do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny, tak aby osobie podejrzanej albo oskarżonej o popełnienie przestępstwa lub obwinionej o popełnienie wykroczenia zapewnić poczucie bezpieczeństwa i należytą ochronę jej interesów. Każde podejmowane przez nas działanie nakierowane jest na nadrzędny cel, jakim jest dowiedzenie niewinności osoby, którą bronimy. Tam, gdzie nie jest to możliwe, działamy w sposób zapewniający najdalej posuniętą minimalizację konsekwencji prawnych zachowania oskarżonego lub obwinionego.

Działamy również jako pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych, wspierając osoby poszkodowane w dochodzeniu roszczeń w ramach postępowania karnego. W określonych rodzajach spraw droga postępowania karnego stanowi bowiem najbardziej adekwatne narzędzie do zabezpieczenia i realizacji interesów prawnych naszych Klientów.

Bronimy oraz zastępujemy osoby poszkodowane nie tylko przed organami Policji, prokuratury i sądami powszechnymi, ale również przed organami Żandarmerii Wojskowej oraz sądami wojskowymi.

Doradzając naszym Klientom w innych rodzajach spraw, zwracamy uwagę na potencjalne prawnokarne aspekty podejmowanych przez nich działań. Takie holistyczne podejście naszej kancelarii adwokackiej pozwala nie tylko na osiąganie założonych celów w prowadzonych sprawach, ale także na zapobieganie ewentualnym kłopotom prawnym naszych Klientów w przyszłości.

PRZEDSIĘBIORCY

Decydowanie się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej i stawianie pierwszych kroków w świecie biznesu może być zadaniem trudnym i przytłaczającym. Coś o tym wiemy. Byliśmy tam, kiedy występowaliśmy w roli początkujących przedsiębiorców, tworząc naszą kancelarię adwokacką i otwierając biuro w Krakowie, jako młody, prężnie rozwijający się zespół adwokatów. Dlatego doceniamy odwagę i ambicję osób kreatywnych, które podejmują inicjatywę i przedstawiają światu swoje produkty i usługi, niezależnie od tego, czy jest to rodzimy producent oprogramowania komputerowego czy obcokrajowiec planujący rozszerzyć swoją działalność na terytorium RP. Każdy kto chcąc zrealizować swój innowacyjny pomysł poszukuje prawnika, który nie tylko pomoże przejść przez proces powoływania firmy do życia, ale także wesprze na każdym etapie jej prowadzenia, znajdzie go w zespole naszej kancelarii adwokackiej.

W zakresie świadczonych usług oferujemy bowiem kompleksowe doradztwo w obszarze zarówno nabywania przedsiębiorstw (w tym spółek handlowych) oraz bieżącego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Usługi te – w zależności od konkretnych potrzeb naszych Klientów – mają umożliwić w sposób dynamiczny i profesjonalny rozpoczęcie działalności gospodarczej, ułatwić jej prowadzenie, jak również zmniejszyć związane z tym nią ryzyko i zapewniać jej dynamiczny i najefektywniejszy rozwój.

Doradzamy i przygotowujemy dokumentację, tak aby podmioty gospodarcze funkcjonowały stabilnie, bezpiecznie i przewidywalnie dla zarządów i właścicieli. Zajmujemy się organizacją posiedzeń organów spółek, między innymi walnych zgromadzeń. W szybki i efektywny sposób załatwiamy sprawy dotyczące wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Doradzamy i zastępujemy również w procesach likwidacji podmiotów gospodarczych, w tym w postępowaniu upadłościowym.

W naszej kancelarii adwokackiej znajdą Państwo również doradztwo w zakresie wyboru właściwej formy prowadzenia działalności oraz Świadczymy też pełną gamę usług związanych z utworzeniem wybranego podmiotu prawa.

NIERUCHOMOŚCI

Sprawy mające za przedmiot nieruchomości, ich nabywanie, użytkowanie i obrót potrafią mieć wielopłaszczyznowy charakter obejmujący różne dziedziny prawa. Realizacja przedsięwzięcia budowlanego bez znajomości wymaganych procedur i niezbędnych dokumentów może stać się nieznośnie długa; nikt nie lubi być zaskakiwany, gdy grunt, który użytkuje od wielu lat, okazuje się nie być jego własnością; urządzenia przesyłowe znajdujące się na obszarze naszych nieruchomości nie muszą stanowić tylko przykrego obowiązku, ale rodzą również konkretne uprawnienia.

Z uwagi na częste trudności w uregulowaniu stanu prawnego gruntów oraz kompleksowość tej tematyki zespół naszej kancelarii adwokackiej oferuje wszechstronną pomoc na wszystkich jej stadiach.

Nasi krakowscy prawnicy nieruchomości doradzają i uczestniczą w przygotowaniu i realizacji procesów inwestycyjnych i budowlanych. Reprezentujemy naszych Klientów w licznych postępowaniach sądowych i administracyjnych, obejmujących spory dotyczące własności nieruchomości, odszkodowania, wywłaszczenia czy zasiedzenia. Uczestniczymy w procesie budowlanym, w ramach którego zajmujemy się kwestiami związanymi z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, w tym warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę. Posiadając specjalistyczną wiedzę w zakresie problematyki planistycznej, administracyjnej i cywilistycznej, prowadzimy sprawy poświęcone urządzeniom przesyłowym i ustanawianym w związku z nimi służebnościom. Dlatego jeśli prawnik nieruchomości to ktoś, kogo Państwo szukają, w naszej Kancelarii pracują kompetentni specjaliści w tej dziedzinie służący swoją wiedzą, czasem i zaangażowaniem.

PRAWO RODZINNE

Wiemy, że sprawy rodzinne to przede wszystkim ludzie, a rozwód jest czymś więcej niż tylko trudną decyzją. To doświadczenie przekonało nas, że nasi Klienci potrzebują nie tylko wyjaśnienia, jakie konsekwencje niosą podjęte przez nich decyzje, ale chcą mieć pewność, że są one właściwe. Rozumiemy, jak ważne jest indywidualne podejście do sprawy tak, aby koszty emocjonalne i finansowe poniesione przez naszych Klientów były jak najmniejsze. Dlatego współpracę zaczynamy od wstępnej konsultacji tak, aby wysłuchać i możliwie najlepiej zrozumieć Państwa potrzeby, a w efekcie opracować wspólną strategię dostosowaną do ustalonych celów. W naszej opinii dobry adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym powinien wykazać się nie tylko wiedzą merytoryczną, lecz mieć odpowiednie przygotowanie psychologiczne tak, aby wspierać i rozumieć, ale kiedy trzeba - być ostatnią instancją zdrowego rozsądku. Dlatego w zależności od Państwa potrzeb z jednej strony dążymy do osiągnięcia porozumienia na etapie przedsądowym, a z drugiej strony nie boimy się iść do Sądu, by walczyć o zabezpieczenie interesów naszego Klienta.

Kancelaria prowadzi także bloga poświęconego prawu rodzinnemu, na którym nasi prawnicy dzielą się najważniejszymi informacjami z tej dziedziny, pomagając w ten sposób nie tylko bezpośrednio w Krakowie, ale także w całej Polsce poprzez publikację dostępnych dla każdego, wartościowych artykułów. Zapraszamy do lektury i zachęcamy do pytań i komentowania: http://egzekucjakontaktow.pl

DZIEDZICZENIE

Nasi Klienci mogą liczyć na wsparcie Kancelarii w zorganizowaniu wszelkich formalności związanych z szeroko rozumianym prawem spadkowym. Doradzamy nie tylko Klientom, którzy nabyli prawa do spadku, lecz także tym, którzy chcieliby za życia uporządkować swoje sprawy majątkowe na wypadek śmierci i zapewnić swoim bliskim zabezpieczenie materialne oraz ochronę przed ewentualnymi roszczeniami o zachowek. Dlatego doradzamy, jak sporządzić testament, nabyć prawa do spadku, a także podzielić majątek spadkowy, a jednocześnie uchronić spadkobierców przed nabyciem spadku zadłużonego. Nasza kancelaria adwokacka oferuje pomoc również w zakresie spraw o zapłatę zachowku, w sprawach o uznanie za niegodnego dziedziczenia czy też realizacji zapisów i poleceń.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, oferujemy także pomoc prawną osobom mającym miejsce zamieszkania poza granicami kraju, które nabyły spadek w Polsce i potrzebują kompleksowej obsługi prawnej przy załatwieniu wszelkich spraw spadkowych bez konieczności odbycia podróży do kraju. To przykład sytuacji, w których działalność naszych adwokatów wychodzi poza Kraków i wspiera Klientów niezależnie od współrzędnych geograficznych, w których się znajdują.

WIERZYTELNOŚCI

Wierzytelności stanowią istotny obszar praktyki prowadzonej przez naszą Kancelarię. Wielu przedsiębiorców zmaga się z problemem nierzetelnych kontrahentów, którzy pozostają w zwłoce z zapłatą należności. Również klienci indywidualni nierzadko spotykają się z nieuczciwymi dłużnikami, którzy uchylają się od spłaty długu. Dlatego też w ramach obsługi wierzytelności naszych Klientów skutecznie pomagamy w dochodzeniu ich roszczeń. Zapewniamy kompleksową obsługę, począwszy od etapu polubownej windykacji należności, poprzez sądowe dochodzenie roszczeń, aż po etap postępowania egzekucyjnego. W porozumieniu z Klientem ustalamy indywidualną taktykę postępowania w danej sprawie, która zapewni najszybsze i najefektywniejsze zaspokojenie wierzytelności. Umiejętnie reagujemy na działania dłużników, które mają na celu uniemożliwienie odzyskania należności przez naszych Klientów.

Ten obszar praktyki nie ogranicza się jednak do windykacji należności. Obejmuje bowiem również ochronę naszych Klientów, kiedy kierowane wobec nich roszczenia nie są zasadne. Ponadto nasi prawnicy udzielają pomocy naszym Klientom w restrukturyzacji ich zadłużenia czy renegocjowaniu warunków spłaty zobowiązań.

Zespół Kancelarii

Liczy się dla nas osobista relacja z Klientem. W ramach nawiązywanej współpracy szczególnie zależy nam na tym, aby Klient poznał wszystkich wspólników i mógł w razie potrzeby mieć z nimi kontakt. W ten sposób budujemy tak ważną dla stosunku pełnomocnictwa relację zaufania i pewności, iż powierzone interesy są w dobrych rękach. Zbudowanie zespołu dobrych adwokatów, którzy prężnie rozwijają się na krakowskim rynku prawniczym, sukcesywnie powiększa liczbę naszych stałych, krajowych jak i zagranicznych klientów. Zapraszamy do kontaktu, jeśli i Państwo chcieliby dołączyć do ich grona.

Karol Szczurek

Karol Szczurek

Adwokat

  Specjalizuje się w prawie karnym oraz problematyce nieruchomości. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów kancelarii w procesach sądowych. Poświęca się również sprawom dotyczącym wierzytelności. Praktykował w jednej z uznanych krakowskich Kancelarii, specjalizującej się w prawie karnym i cywilnym.
  Szczególne miejsce w jego działalności zawodowej zajmuje postępowanie administracyjne, któremu poświęca się reprezentując Klientów kancelarii zarówno przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi. Doktorant Zakładu Postepowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie prowadził również zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunków prawo i administracja.

  Joanna Szewczyk-Stępień

  Joanna Szewczyk-Stępień

  Adwokat

   Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym oraz prawie rodzinnym. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych i alimentacyjnych. Angażuje się w skomplikowaną tematykę poświęconą relacjom rodzic – dziecko, czego wyrazem jest prowadzony przez nią blog. Na jego łamach analizuje i proponuje rozwiązania służące skutecznemu realizowaniu uprawnień rodzicielskich.
   Świadczy bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Z sukcesami reprezentuje Klientów kancelarii w procesach sądowych, sprawach dotyczących wierzytelności oraz prawa spadkowego.
   Doświadczenie zdobywała odbywając praktyki w uznanych krakowskich kancelariach, specjalizujących się w prawie międzynarodowym i prawie cywilnym.

   Aktualności

   e-Doręczenia – od kiedy i dla kogo obowiązkowe?

   Doręczenia elektroniczne, nazywane powszechnie e-Doręczeniami mają stanowić próbę przejścia z dotychczasowej papierowej korespondencji pomiędzy urzędami, instytucjami państwowymi, przedsiębiorcami i obywatelami…

   Kontakt

   Informacje kontaktowe

   Karol Szczurek
   Joanna Szewczyk-Stępień
   +48 606 429 070
   +48 792 276 360
   kancelaria@adwokat-krakow.com
   SZ&P ADWOKACI
   Szczurek Szewczyk-Stępień
   Imperial Business Center
   ul. Wadowicka 7
   30-347 Kraków