Wymiana udziałów w spółce

Wymiana udziałów w spółce – co warto wiedzieć?

Za wymianę udziałów w spółce uważa się taką transakcję, w której jedna spółka nabywa udziały innej spółki w zamian za swoje własne. W ten sposób spółka może zwiększyć dotychczasową liczbę głosów podczas głosowania, osiągając większość bezwzględną (połowa plus jeden ze wszystkich oddanych głosów) albo powyżej tej wartości. Wnoszone udziały są traktowane jako aport, czyli wartość niematerialna. Przepisy dotyczące wymiany udziałów w spółce są regulowane na podstawie prawa Unii Europejskiej.

Wymiana udziałów a kwestie podatkowe

Na ogół uzyskanie udziałów jednej spółki w zamian za udziały drugiej jest kwalifikowane jako przychód wspólnika, który te udziały wnosi. Podstawę do jego obliczenia stanowi wartość nabytych udziałów. Z kolei wniesienie akcji nie oznacza powstania przychodu, na co wskazują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowym od spółek (CIT). Taka czynność jest uznawana za neutralną podatkowo, co zwalnia spółkę z płacenia należności podatkowych, jednak tylko pod pewnymi warunkami. Poza tym transakcja nie jest opodatkowana ani VAT-em, ani podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Jakie są warunki?

Żeby ograniczyć nadużycia w zakresie stosowania wymiany udziałów, wprowadzono pewne ograniczenia. Przede wszystkim transakcja musi zostać przeprowadzona z wiarygodnych powodów ekonomicznych. Prawodawca zastrzega możliwość anulowania korzyści podatkowych, jeśli stwierdzi, że do wymiany udziałów doszło w celu uniknięcia płacenia podatku albo przeprowadzenia oszustwa podatkowego. Takie przypuszczenie nasuwa się, jeśli transakcji dokonano z niejasnych przyczyn, czyli innych niż na przykład transformacja struktury spółki nazywana popularnie restrukturyzacją. Z pierwszym dniem 2017 roku w życie weszły istotne zmiany dotyczące prawa spółek handlowych. Zgodnie z nimi spółka nie może skorzystać z nieopodatkowanej wymiany udziałów, jeśli organ podatkowy uzna, że przyczyny przeprowadzenia tej transakcji były niewystarczające dla zastosowania takiego rozwiązania. To domniemanie prawne dana spółka może obalić, posługując się dowodem przeciwnym, czyli wskazującym na brak istnienia przyczyn domniemanych. Poza tym warunkiem uznania wymiany udziałów za czynność neutralną z punktu widzenia prawa podatkowego jest to, aby oba podmioty płaciły podatki od całości swoich dochodów w kraju należącym do Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie ma przy tym znaczenia, gdzie wspólnicy osiągają swoje dochody.

Potrzebują Państwo wsparcia w zakresie prawa spółek handlowych? Nasi adwokaci specjalizujący się w prawie gospodarczym chętnie pomogą. Szczegółowa oferta doradztwa prawnego dla firm dostępna pod linkiem http://www.adwokat-krakow.com/porady-prawne-krakow/

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *