Kto ponosi koszty remontu, adaptacji i napraw wynajmowanego lokalu?

Często pojawiającym się w przypadku najmu lokalu problemem – zwłaszcza, kiedy umowa najmu ulega rozwiązaniu – jest kwestia tego, kogo obciążają koszty związane z dokonanymi w trakcie trwania najmu naprawami, remontami, adaptacjami. Co to są nakłady na wynajmowany lokal. Rodzaje nakładów. Wspomniane koszty remontów, napraw i innych ulepszeń lokalu Kodeks cywilny określa mianem nakładów, które w […]

e-Doręczenia – od kiedy i dla kogo obowiązkowe?

Doręczenia elektroniczne, nazywane powszechnie e-Doręczeniami mają stanowić próbę przejścia z dotychczasowej papierowej korespondencji pomiędzy urzędami, instytucjami państwowymi, przedsiębiorcami i obywatelami na doręczenia cyfrowe – elektroniczne. Mają być one wprowadzane na podstawie przepisów rozporządzenia UE eIDAS oraz ustawy o doręczeniach elektronicznych. e-Doręczenia w praktyce Doręczanie korespondencji za pośrednictwem e-Doręczeń, ma się odbywać przy pomocy przygotowanych w […]

Zasiedzenie działki rolnej – możliwe również przez nierolnika

Od dnia 5 października 2023 r. nastąpiła zmiana przepisów i każda osoba może nabyć nieruchomość rolną w drodze zasiedzenia działki rolnej. Z tą datą uchylony został art. 172 § 3 Kodeksu cywilnego, który przewidywał, iż nabycie własności działki rolnej przez zasiedzenie było możliwe jedynie przez rolnika indywidualnego. Spełnienie tego warunku dla wielu osób stwarzało poważną […]

Niegodność dziedziczenia – nowe podstawy uznania spadkobiercy za niegodnego otrzymania spadku po zmarłym

Co to jest niegodność dziedziczenia? Niegodność dziedziczenia jest narzędziem, które pozwala reagować na nieetyczne zachowania spadkobiercy i oznacza odsunięcie od dziedziczenia osób, których zachowania w stosunku do spadkodawcy można ocenić jako karygodne. W tym sensie zmierza do analogicznego celu, co wydziedziczenie, które możliwe jest jednak za życia spadkodawcy. W stanach faktycznych, w których splot okoliczności uniemożliwił […]

Skazanie za niepłacenie czynszu najmu

W listopadzie Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie wydał wyrok skazujący najemcę za niepłacenie czynszu najmu. Orzeczenie wywołało niemałe poruszenie, zarówno w mediach jak i w branży nieruchomości. Jest to bowiem precedensowe skazanie za przestępstwo oszustwa najemcy, który nie płacił wynajmującemu czynszu najmu. Kiedy niepłacenie czynszu będzie oszustwem Musimy pamiętać o tym, że nie […]

Zastrzeżenie numeru PESEL

W najbliższy piątek, 17 listopada 2023 r., wejdą w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, na mocy których możliwe stanie się zastrzeżenie numeru PESEL przez każdą osobę pełnoletnią. Jak zastrzec PESEL Zastrzeżenie numeru PESEL będzie możliwe przez: aplikację mObywatel 2.0 (https://info.mobywatel.gov.pl); serwis mObywatel – https://mObywatel.gov.pl ; złożenie […]

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka – zmiana przepisów

Z dniem 15 listopada 2023 r. wchodzą w życie przepisy uchwalone ustawą z dnia 28 lipca 2023 r., które m.in. zmieniają regulacje ze styku prawa spadkowego i prawa rodzinnego.  Zasadniczej modyfikacji ulegnie sposób, w jaki rodzice będą mogli odrzucać spadek w imieniu swojego niepełnoletniego dziecka. Część zmian ma jednak charakter porządkowy i w swej istocie […]

Testament ustny

Prawidłowe sporządzenie testamentu ustnego wymaga obecności 3 świadków, w obecności których testator złoży oświadczenie woli. Obecnych osób przy sporządzaniu testamentu może być więcej, jednak nie może być ich mniej niż wymienione w przepisie 3 osoby. W dodatku świadkowie oprócz tego, że muszą być obecni cały czas trwający wyrażanie ostatniej woli, muszą również mieć świadomość, że spadkodawca w ich obecności sporządza testament.

Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z rosyjską inwazją

W dniu 12.03.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa stwarza szczególną podstawę istniejącą obok obowiązujących aktów prawnych w obszarze migracji i azylu. Jej podstawowym celem jest zapewnienie legalnego pobytu obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku inwazji Federacji Rosyjskiej na […]

Zmiana w zespole Kancelarii

Przed nami nowe wyzwania, ekscytujące zmiany i znacząca reorganizacja działalności Kancelarii! Zmienia się skład zespołu, który dotychczas tworzył z nami adwokat Maciej Szkutnik. Maciejowi dziękujemy za udaną współpracę, która choć dobiegła końca, to pozostawia nas z poczuciem, że te 5 lat było czasem intensywnej i efektywnej pracy mającej na celu stworzenie firmy prawniczej, która odpowie […]