Od kiedy należą się odsetki od zachowku?

Kontynuując tematykę związaną z prawem spadkowym, w niniejszym wpisie skupiamy się na problemie związanym z odsetkami za opóźnienie w zapłacie zachowku, a dokładnie na wskazaniu chwili, od której osoba uprawniona do otrzymania zachowku może zacząć je naliczać. Szerzej o samym zachowku pisaliśmy tutaj: https://adwokat-krakow.com/2019/12/14/darowizna-za-zycia-spadkodawcy-a-prawo-do-zachowku/ Swego czasu w orzecznictwie sądowym panował utrwalony pogląd, że odsetki od […]

Darowizna za życia spadkodawcy, a prawo do zachowku

Na przestrzeni ostatnich tygodni w adresowanej do Państwa serii artykułów staraliśmy się przybliżyć zagadnienia dotyczące prawa spadkowego, jego reguł, zasad i procedur. W dzisiejszym wpisie powiększamy ten katalog o artykuł poświęcony tematowi z jednej strony złożonemu prawniczo, a z drugiej wzbudzającemu bardzo często wiele emocji i kontrowersji. Chodzi mianowicie o prawo do zachowku. Intencją ustawodawcy […]

Zrzeczenie się spadku za życia spadkodawcy

W polskim prawie spadkowym co do zasady obowiązuje zakaz zawierania umów o spadek po osobie żyjącej. Oznacza to, że osoba po której w przyszłości ma nastąpić dziedziczenie nie może sporządzić umowy dotyczącej spadku po sobie (zarówno nabytego poprzez dziedziczenie ustawowe jak i testamentowe) z potencjalnymi spadkobiercami. Spadkodawca może zadecydować o losie swojego majątku po śmierci […]

Notarialny Rejestr Testamentów

Po śmierci spadkodawcy, kiedy przychodzi czas przeprowadzenia formalności związanych z dziedziczeniem, często pojawia się wątpliwość czy zmarły przypadkiem nie pozostawił testamentu, w którym zawarł swoją wolę w kwestii rozporządzenia pozostałym po nim majątkiem. Jeżeli potencjalni spadkodawcy nie mają żadnej wiedzy o tym, czy spadkodawca zdecydował się sporządzić testament, jego odnalezienie i ujawnienie może być niezwykle trudne. Informacji […]

Testament – czy trzeba udać się do notariusza?

Przyszły spadkodawca, który jest zdecydowany rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci może uczynić to poprzez spisanie testamentu. Jest to dokument o szczególnym znaczeniu, gdyż wywołuje skutki prawne dopiero z chwilą śmierci testatora. Doniosłą konsekwencją powyższego jest to, że osoba, która sporządziła testament nie będzie miała możliwości jego poprawienia w sytuacji, gdyby okazał się nieskuteczny. W […]

Jak przeprowadzić spadek po rodzicach? Formalności krok po kroku.

Śmierć jednego z rodziców to trudny okres dla najbliższych. Dodatkowy stres powoduje konieczność zmierzenia się z formalnościami dotyczącymi spadku. Chcąc uporządkować sprawy po zmarłym, zwłaszcza w banku lub urzędzie, niejednokrotnie spotykamy się z żądaniem przedstawienia potwierdzenia praw do spadku. Czy zatem przeprowadzenie spadku po rodzicach to nasz obowiązek? Odpowiedź brzmi: i tak, i nie. Żaden […]

Czym jest najem okazjonalny i czy chroni właściciela lokalu?

Najem okazjonalny to po prostu umowa najmu lokalu mieszkalnego. Od zwykłej umowy najmu różni ją jednak to, że pozwala ograniczyć straty finansowe, jeśli właścicielowi trafi się najemca, który zalega z zapłatą czynszu, a w dodatku nie zamierza opuścić mieszkania. Z tego względu w ostatnim czasie najem okazjonalny zyskał na popularności wśród wynajmujących lokale. Jakie warunki […]

Natychmiastowe alimenty na dziecko

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie kodeksu rodzinnego oraz kodeksu postępowania cywilnego, który przewiduje nowe mechanizmy dochodzenia roszczeń alimentacyjnych przez dzieci od rodziców. Aby jeszcze bardziej przyspieszyć uzyskiwanie alimentów na drodze sądowej, przewidziano specjalny tryb ich ustalania w postępowaniu uproszczonym.  Natychmiastowe świadczenia alimentacyjne mają być orzekane na wniosek  powoda i przyznawane niezwłocznie, nie […]

Oświadczenie o statusie cudzoziemca w systemie S24

W drodze nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej jako „Ustawa”), która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. polski ustawodawca postanowił wprowadzić mechanizmy umożliwiające realizację przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców na gruncie postępowania rejestrowego. Zgodnie z brzmieniem art. 19c Ustawy We wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu […]

Branch of a foreign entrepreneur in Poland

Foreign entrepreneurs who want to enter with their business activity on the territory of the Republic of Poland may do so as a branch based in Poland. Such a solution was already provided for by the Act of 2 July 2004 on the freedom of business activity, while the valid rules regarding the setting-up and […]