doręczenie-zastępcze

Kiedy mamy do czynienia z doręczeniem zastępczym?

Wielu osobom wydaje się, że uchylanie się od odebrania pisma sądowego sprawia, że sprawa nie zostanie wszczęta. W Kodeksie postępowania cywilnego znajdują się odpowiednie zapisy regulujące tego typu sytuacje. Jednym z nich jest tzw. doręczenie zastępcze. Czym jest ten typ doręczenia i kiedy się go stosuje? Trzy drogi doręczenia pisma sądowego Uczestnicy procesu mogą otrzymać […]

Od kiedy należą się odsetki od zachowku?

Kontynuując tematykę związaną z prawem spadkowym, w niniejszym wpisie skupiamy się na problemie związanym z odsetkami za opóźnienie w zapłacie zachowku, a dokładnie na wskazaniu chwili, od której osoba uprawniona do otrzymania zachowku może zacząć je naliczać. Szerzej o samym zachowku pisaliśmy tutaj: https://adwokat-krakow.com/2019/12/14/darowizna-za-zycia-spadkodawcy-a-prawo-do-zachowku/ Swego czasu w orzecznictwie sądowym panował utrwalony pogląd, że odsetki od […]

Darowizna za życia spadkodawcy, a prawo do zachowku

Na przestrzeni ostatnich tygodni w adresowanej do Państwa serii artykułów staraliśmy się przybliżyć zagadnienia dotyczące prawa spadkowego, jego reguł, zasad i procedur. W dzisiejszym wpisie powiększamy ten katalog o artykuł poświęcony tematowi z jednej strony złożonemu prawniczo, a z drugiej wzbudzającemu bardzo często wiele emocji i kontrowersji. Chodzi mianowicie o prawo do zachowku. Intencją ustawodawcy […]

Zrzeczenie się spadku za życia spadkodawcy

W polskim prawie spadkowym co do zasady obowiązuje zakaz zawierania umów o spadek po osobie żyjącej. Oznacza to, że osoba po której w przyszłości ma nastąpić dziedziczenie nie może sporządzić umowy dotyczącej spadku po sobie (zarówno nabytego poprzez dziedziczenie ustawowe jak i testamentowe) z potencjalnymi spadkobiercami. Spadkodawca może zadecydować o losie swojego majątku po śmierci […]

Notarialny Rejestr Testamentów

Po śmierci spadkodawcy, kiedy przychodzi czas przeprowadzenia formalności związanych z dziedziczeniem, często pojawia się wątpliwość czy zmarły przypadkiem nie pozostawił testamentu, w którym zawarł swoją wolę w kwestii rozporządzenia pozostałym po nim majątkiem. Jeżeli potencjalni spadkodawcy nie mają żadnej wiedzy o tym, czy spadkodawca zdecydował się sporządzić testament, jego odnalezienie i ujawnienie może być niezwykle trudne. Informacji […]

Testament – czy trzeba udać się do notariusza?

Przyszły spadkodawca, który jest zdecydowany rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci może uczynić to poprzez spisanie testamentu. Jest to dokument o szczególnym znaczeniu, gdyż wywołuje skutki prawne dopiero z chwilą śmierci testatora. Doniosłą konsekwencją powyższego jest to, że osoba, która sporządziła testament nie będzie miała możliwości jego poprawienia w sytuacji, gdyby okazał się nieskuteczny. W […]

etapy-postepowania-karnego

Jakie są etapy postępowania karnego?

Zawiadomienie o przestępstwie lub otrzymanie informacji o jego popełnieniu w inny sposób jest momentem rozpoczynającym postępowanie karne – złożony proces, mający na celu rozstrzygnięcie, czy faktycznie doszło do przestępstwa, a następnie wskazanie jego sprawcy i wyciągnięcie wobec niego prawnych konsekwencji. Pamiętajmy, że co do zasady każdy z nas zobowiązany jest do zawiadomienia policji lub prokuratury […]

Jak przeprowadzić spadek po rodzicach? Formalności krok po kroku.

Śmierć jednego z rodziców to trudny okres dla najbliższych. Dodatkowy stres powoduje konieczność zmierzenia się z formalnościami dotyczącymi spadku. Chcąc uporządkować sprawy po zmarłym, zwłaszcza w banku lub urzędzie, niejednokrotnie spotykamy się z żądaniem przedstawienia potwierdzenia praw do spadku. Czy zatem przeprowadzenie spadku po rodzicach to nasz obowiązek? Odpowiedź brzmi: i tak, i nie. Żaden […]

Jak podzielić działkę rolną z ustalonymi warunkami zabudowy?

Działki rolne cieszą się powodzeniem wśród inwestorów. Często są usytuowane w atrakcyjnych lokalizacjach, a ich ceny są niższe niż w przypadku terenów budowlanych. Należy jednak uzyskać odpowiednie pozwolenia na to, aby móc wybudować na niej dom. Obszary rolne i leśne Podział nieruchomości, na której chcemy postawić budynek, regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Przeważnie […]

Wymiana udziałów w spółce

Wymiana udziałów w spółce – co warto wiedzieć?

Za wymianę udziałów w spółce uważa się taką transakcję, w której jedna spółka nabywa udziały innej spółki w zamian za swoje własne. W ten sposób spółka może zwiększyć dotychczasową liczbę głosów podczas głosowania, osiągając większość bezwzględną (połowa plus jeden ze wszystkich oddanych głosów) albo powyżej tej wartości. Wnoszone udziały są traktowane jako aport, czyli wartość […]