Co to jest FIDIC?

FIDIC to międzynarodowa organizacja zajmująca się popularyzacją dobrych praktyk i ujednolicaniem standardów w branżach związanych z technologią. Została założona w 1913 roku przez specjalistów z Francji, Belgii i Szwajcarii. Obecnie działa na skalę ogólnoświatową, zajmując się doradztwem w dziedzinie inżynierii.

Kim są członkowie FIDIC?

Organizację tworzą niezależni inżynierowie, którzy odgrywają rolę konsultantów. Obecnie związek zrzesza przedstawicieli z ponad stu różnych krajów, czyli w sumie ponad milion inżynierów oraz 40 tysięcy firm. Organizacja jest prowadzona głównie w ramach wolontariatu. W Polsce jednym z jej członków jest Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. Poszczególne oddziały są podzielone pod względem geograficznym na takie jednostki jak GAMA (Afryka), ASPAC (Azja), EFCA (Europa), FEPAC (Ameryka).

Czym zajmuje się organizacja?

Stowarzyszenie skupia się przede wszystkim na rozprzestrzenieniu wartościowej wiedzy oraz zasobów, które mogą pomóc innym. Zajmuje się ustalaniem standardów w branżach technologicznych, opracowując systemy zarządzania takimi dziedzinami jak jakość, ryzyko, środowisko i wiele innych istotnych aspektów działania każdego przedsiębiorstwa. Do tego dzieli się informacjami na temat optymalizacji kluczowych procesów biznesowych, takich jak organizacja przetargów. Organizacja przekazuje wiedzę w efektywny sposób, udostępniające wiele materiałów szkoleniowych. Do jednych z najbardziej przydatnych zasobów należą wzory umów na wykonanie robót budowlanych, a także szablony dokumentów, jakie trzeba uwzględnić przy współpracy z podwykonawcami, konsultantami oraz klientami. Poza tym FIDIC co roku organizuje międzynarodową konferencję, w ramach której odbywają się rozmaite warsztaty, seminaria i szkolenia.

Trzy główne wartości FIDIC

Organizacja kieruje się trzema wartościami. Do najważniejszej z nich należy jakość. Z tego względu tak wiele funduszy przeznacza na tworzenie najlepszych praktyk, które przyczyniają się do promowania jakości. Zgodnie z filozofią stowarzyszenia jakość to wypadkowa takich elementów jak doświadczenie, umiejętności, innowacje oraz rozwój. Szczególną uwagę przykłada do zapewniania jak najlepszych usług w dziedzinie konsultingu. Od członków organizacji wymagane jest ciągłe doskonalenie usług poprzez wprowadzanie rozwiązań zarządzania jakością na wszystkich poziomach organizacji – od kadry kierowniczej po pracowników najniższego szczebla. Kolejną istotną wartością jest integralność. Zgodnie z tym podejściem tylko systematyczna i mądrze zorganizowana praca pozwala osiągnąć spodziewane wyniki. Integralność jako jedna z kluczowych wartości oznacza również wspólne działanie, jako że żadna gałąź przemysłu nie jest w stanie się rozwijać bez współpracy tworzących ją jednostek. Ostatni z wyznaczników tej organizacji to zrównoważony rozwój. Dzięki temu organizacja myśli również perspektywicznie. Skupia się na wpływie inwestycji na życie ludzi i środowisko teraz i w przyszłości, nie zaś na jak najszybszych zyskach.

FIDIC – uniwersalne standardy w dziedzinie robót budowlanych

Jednym z najczęściej wykorzystywanych zasobów, które zostały udostępnione przez tę organizację, są standardy dotyczące warunków kontraktowych. Stosuje się je do opracowywania różnego rodzaju umów, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Duża popularność to wynik uniwersalności formuł opracowanych przez tę organizację. Pozwalają one w szczegółowy sposób wyznaczyć wymagania i zobowiązania każdej ze stron, która bierze udział w realizacji danej inwestycji – zamawiającego, wykonawcy oraz inżyniera pełniącego funkcję doradcy. Z punktu widzenia prawa warunki zawarte w umowie, wzorowane na zaleceniach od FIDIC, stają się wiążące w momencie podpisania danej umowy. Żeby pozostały jednak ważne, muszą być zgodne z ogólnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju. Wsparcie w zakresie sporządzania takich umów, a także szeroko pojętą opiekę prawną dla firm znajdą Państwo w naszej kancelarii – http://adwokat-krakow.com/porady-prawne-krakow/.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *