Alimenty na dziecko – jak ich dochodzić, gdy rodzice nie są małżeństwem

Zastanawiasz się, jakie kroki prawne przysługują Ci w związku z utrzymaniem małoletnich dzieci, lecz nie wiesz od czego rozpocząć formalności celem uzyskania alimentów?    W trakcie rozwodu o alimentach orzeka sąd jako o jednym z elementów koniecznych, które muszą znaleźć się w wyroku kończącym małżeństwo.

A w jaki sposób dochodzić roszczeń alimentacyjnych, gdy z uwagi na nieformalny status związku nie toczy się postępowanie rozwodowe?

W razie istnienia sporu na tle płatności alimentów, osobie uprawnionej do ich otrzymywania przysługuje ochrona prawna. Należy pamiętać, że osobą uprawnioną do otrzymywania alimentów jest małoletnie dziecko, jednak roszczenie alimentacyjne w jego imieniu realizuje przedstawiciel ustawowy (matka lub ojciec). Rodzic może udzielić w imieniu małoletniego dziecka pełnomocnictwa do działania pełnomocnikowi (adwokatowi lub radcy prawnemu), który następnie będzie podejmował stosowne czynności procesowe przed sądem. Pomoc profesjonalisty to dobre rozwiązanie dla osób, dla których postępowanie sądowe jest skomplikowane, stresujące i zbyt czasochłonne, by prowadzić je samemu. W takim wypadku konieczna jest jedynie jedna wizyta w kancelarii celem podpisania dokumentu pełnomocnictwa oraz przekazania stosownych dokumentów, tj. odpis aktu urodzenia małoletniego, a także innych dowodów, które w ocenie pełnomocnika będą stanowiły wartościowy materiał dla ustalenia kwoty alimentów. Wynagrodzenie pełnomocnika z tytułu prowadzenia sprawy jest kosztem, który w przypadku wygrania sporu będzie musiał zwrócić uprawnionemu jego przeciwnik czyli pozwany. Upraszczając  „za adwokata wygranego płaci przegrany”. Warto zatem rozważyć profesjonalne zastępstwo w sprawie o alimenty.

Dla rodziców, którzy chcą działać samodzielnie przydatne natomiast okażą się poniższe wskazówki, które dotyczą sposobu zainicjowania procesu o alimenty. Sprawę alimentacyjną wszczyna się poprzez złożenie w sądzie rodzinnym pozwu o alimenty. W imieniu małoletniego dziecka pozew taki może podpisać jego przedstawiciel ustawowy. Natomiast dziecko, które jest pełnoletnie, lecz nie może utrzymać się samodzielnie, musi w procesie alimentacyjnym działać samodzielnie. Zatem jedynie do ukończenia 18. roku życia rodzic może dochodzić w imieniu dziecka należnych alimentów. Sądem rodzinnym właściwym dla ustalenia alimentów w przypadku, gdy nie toczy się postępowanie rozwodowe jest sąd rejonowy.

Pozew o alimenty powinien zawierać następujące informacje:

  • dane personalne oraz adresowe powoda
  • dane personalne oraz adresowe przedstawiciela ustawowego
  • numer PESEL powoda
  • dane personalne oraz adresowe pozwanego
  • wartość przedmiotu sporu (tj. dwunastokrotność dochodzonej pozwem kwoty)
  • żądaną kwotę oraz sposób i termin jej zapłaty, a także uzasadnienie jej wysokości
  • informację o próbie ugodowego załatwienia sporu.

Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz ze wszelkimi załącznikami.

Złożenie pozwu przez uprawnionego do alimentów wiąże się z szeregiem przywilejów przewidzianych przez ustawodawcę. Wskazać chociażby należy na zwolnienie od obowiązku uiszczenia opłaty sądowej.  Jest to swoista „ulga”, która wynika z przeświadczenia, że skoro osoba uprawniona musi dochodzić środków na swoje utrzymanie, to tym bardziej nie stać jej na pokrywanie kosztów sądowych.

Pozew o alimenty może zawierać również szereg dodatkowych wniosków np. w przedmiocie zabezpieczenia, o wydanie wyroku zaocznego, o przeprowadzenie określonych dowodów. Kolejne artykuły będą miały na celu przybliżenie wspomnianych zagadnień, tak aby rozjaśnić Państwu tematykę związaną z dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych.

Jeżeli zastanawiasz się nad złożeniem pozwu o alimenty i poszukujesz pomocy prawnej, skontaktuj się z naszą Kancelarią. Udzielimy Ci wsparcia na każdym etapie takiego postępowania, w określonym przez Ciebie zakresie i stopniu zaangażowania.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *