Notarialny Rejestr Testamentów

Po śmierci spadkodawcy, kiedy przychodzi czas przeprowadzenia formalności związanych z dziedziczeniem, często pojawia się wątpliwość czy zmarły przypadkiem nie pozostawił testamentu, w którym zawarł swoją wolę w kwestii rozporządzenia pozostałym po nim majątkiem.

Jeżeli potencjalni spadkodawcy nie mają żadnej wiedzy o tym, czy spadkodawca zdecydował się sporządzić testament, jego odnalezienie i ujawnienie może być niezwykle trudne. Informacji w zakresie sporządzenia testamentu może udzielić utworzony na mocy uchwały podjętej przez Krajową Radę Notarialną Notarialny Rejestr Testamentów, funkcjonujący również pod skrótową nazwą NORT.

W rejestrze można odnaleźć informacje dotyczące testamentów notarialnych oraz testamentów własnoręcznych, które zostały oddane do przechowania w kancelariach notarialnych. Trzeba podkreślić, że informacja o sporządzeniu testamentu notarialnego lub o oddaniu do przechowania testamentu własnoręcznego na przechowanie nie pojawia się w rejestrze z urzędu. Ujawnienie danych testamentu następuje bowiem na wyraźny wniosek osoby, która sporządziła testament. Jest to więc zależne wyłącznie od woli testatora. Zatem kiedy osoba sporządzająca testament stwierdzi, że nie chce aby informacja o testamencie znalazła się w Notarialnym Rejestrze Testamentów, to dokument ten nie będzie w tym rejestrze widoczny. Tym samym ustalenie, że w Notarialnym Rejestrze Testamentów nie figuruje dokument sporządzony przez zmarłego, nie zawsze będzie równoznaczne z tym, że zmarły go nie pozostawił.

Z punktu widzenia osoby decydującej się na sporządzenie testamentu wydaje się, że warto podjąć decyzję o opublikowaniu stosownych danych tego dokumentu w rejestrze. Może to zdecydowanie pomóc w realizacji ostatniej woli spadkodawcy.

W przypadku, kiedy osoba sporządzająca testament zmieniła zdanie co do sposobu rozporządzenia swoim majątkiem, może ona wraz ze zmianą treści testamentu zażądać ujawnienia w rejestrze danych zmienionego testamentu.

W Notarialnym Rejestrze Testamentów nie publikuje się treści dokumentu. Rejestr zawiera informacje o tym, że określona osoba sporządziła testament notarialny bądź, że oddała testament własnoręczny na przechowanie w kancelarii notarialnej. Ponadto zawiera on datę ujawnienia wpisu w rejestrze, datę sporządzenia testamentu notarialnego bądź datę oddania testamentu na przechowanie oraz dane kancelarii notarialnej, w której można uzyskać odpis testamentu. Wpis w rejestrze pozostaje niejawny do czasu śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że przyszli spadkobiercy nie mają możliwości, jeszcze za życia spadkodawcy dokonać sprawdzenia czy sporządził on testament.

Wpis do rejestru nie podlega opłacie. Opłacić trzeba jednak wniosek o dokonanie sprawdzenia danych testamentu w NORT. Sprawdzenia można dokonać w dowolnie wybranej kancelarii notarialnej po okazaniu aktu zgonu zmarłego lub innego dokumentu, z którego treści będzie wynikało, że spadkodawca nie żyje.

Więcej informacji na temat kwestii związanych z samym testamentem można odnaleźć w artykule pod linkiem https://adwokat-krakow.com/2019/11/22/testament-czy-trzeba-udac-sie-do-notariusza

Jeśli nurtują Państwa jeszcze inne kwestie z zakresu dziedziczenia lub potrzebujecie Państwo pomocy w sprawnym przeprowadzeniu postępowania spadkowego, zapraszamy do zapoznania się z ofertą kancelarii dotyczącą spraw spadkowych pod linkiem  https://adwokat-krakow.com/prawo-spadkowe-krakow/

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *