Notarialny Rejestr Testamentów

Po śmierci spadkodawcy, kiedy przychodzi czas przeprowadzenia formalności związanych z dziedziczeniem, często pojawia się wątpliwość czy zmarły przypadkiem nie pozostawił testamentu, w którym zawarł swoją wolę w kwestii rozporządzenia pozostałym po nim majątkiem. Jeżeli potencjalni spadkodawcy nie mają żadnej wiedzy o tym, czy spadkodawca zdecydował się sporządzić testament, jego odnalezienie i ujawnienie może być niezwykle trudne. Informacji […]

Testament – czy trzeba udać się do notariusza?

Przyszły spadkodawca, który jest zdecydowany rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci może uczynić to poprzez spisanie testamentu. Jest to dokument o szczególnym znaczeniu, gdyż wywołuje skutki prawne dopiero z chwilą śmierci testatora. Doniosłą konsekwencją powyższego jest to, że osoba, która sporządziła testament nie będzie miała możliwości jego poprawienia w sytuacji, gdyby okazał się nieskuteczny. W […]

etapy-postepowania-karnego

Jakie są etapy postępowania karnego?

Zawiadomienie o przestępstwie lub otrzymanie informacji o jego popełnieniu w inny sposób jest momentem rozpoczynającym postępowanie karne – złożony proces, mający na celu rozstrzygnięcie, czy faktycznie doszło do przestępstwa, a następnie wskazanie jego sprawcy i wyciągnięcie wobec niego prawnych konsekwencji. Pamiętajmy, że co do zasady każdy z nas zobowiązany jest do zawiadomienia policji lub prokuratury […]

Jak przeprowadzić spadek po rodzicach? Formalności krok po kroku.

Śmierć jednego z rodziców to trudny okres dla najbliższych. Dodatkowy stres powoduje konieczność zmierzenia się z formalnościami dotyczącymi spadku. Chcąc uporządkować sprawy po zmarłym, zwłaszcza w banku lub urzędzie, niejednokrotnie spotykamy się z żądaniem przedstawienia potwierdzenia praw do spadku. Czy zatem przeprowadzenie spadku po rodzicach to nasz obowiązek? Odpowiedź brzmi: i tak, i nie. Żaden […]

Jak podzielić działkę rolną z ustalonymi warunkami zabudowy?

Działki rolne cieszą się powodzeniem wśród inwestorów. Często są usytuowane w atrakcyjnych lokalizacjach, a ich ceny są niższe niż w przypadku terenów budowlanych. Należy jednak uzyskać odpowiednie pozwolenia na to, aby móc wybudować na niej dom. Obszary rolne i leśne Podział nieruchomości, na której chcemy postawić budynek, regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Przeważnie […]

Wymiana udziałów w spółce

Wymiana udziałów w spółce – co warto wiedzieć?

Za wymianę udziałów w spółce uważa się taką transakcję, w której jedna spółka nabywa udziały innej spółki w zamian za swoje własne. W ten sposób spółka może zwiększyć dotychczasową liczbę głosów podczas głosowania, osiągając większość bezwzględną (połowa plus jeden ze wszystkich oddanych głosów) albo powyżej tej wartości. Wnoszone udziały są traktowane jako aport, czyli wartość […]

Czym jest najem okazjonalny i czy chroni właściciela lokalu?

Najem okazjonalny to po prostu umowa najmu lokalu mieszkalnego. Od zwykłej umowy najmu różni ją jednak to, że pozwala ograniczyć straty finansowe, jeśli właścicielowi trafi się najemca, który zalega z zapłatą czynszu, a w dodatku nie zamierza opuścić mieszkania. Z tego względu w ostatnim czasie najem okazjonalny zyskał na popularności wśród wynajmujących lokale. Jakie warunki […]

Natychmiastowe alimenty na dziecko

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie kodeksu rodzinnego oraz kodeksu postępowania cywilnego, który przewiduje nowe mechanizmy dochodzenia roszczeń alimentacyjnych przez dzieci od rodziców. Aby jeszcze bardziej przyspieszyć uzyskiwanie alimentów na drodze sądowej, przewidziano specjalny tryb ich ustalania w postępowaniu uproszczonym.  Natychmiastowe świadczenia alimentacyjne mają być orzekane na wniosek  powoda i przyznawane niezwłocznie, nie […]

Oświadczenie o statusie cudzoziemca w systemie S24

W drodze nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej jako „Ustawa”), która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. polski ustawodawca postanowił wprowadzić mechanizmy umożliwiające realizację przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców na gruncie postępowania rejestrowego. Zgodnie z brzmieniem art. 19c Ustawy We wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu […]

Branch of a foreign entrepreneur in Poland

Foreign entrepreneurs who want to enter with their business activity on the territory of the Republic of Poland may do so as a branch based in Poland. Such a solution was already provided for by the Act of 2 July 2004 on the freedom of business activity, while the valid rules regarding the setting-up and […]